Smørrebrød

Skal bestilles senest dagen før!

Smørrebrød

 pr. stk
30,- kr.

Smørrebrød

3 stk.
80,- kr.